Ludviksbergs Mekaniska Werkstads Aktiebolag

   

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr 

Ludviksberg Mekaniska Werkstad
  
Smygehuks fyr

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen

Gamla kort

Skriv i min gästbok

Du är besökare
hit counter script
hit counter html code
sedan maj 2009

 

 

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad startades 1843 av ingenjör Jacques Lamm född 1817. Företaget bildades om år 1877 till Ludviksbergs Werkstads Aktiebolag. År 1881 blev efter Jacques Lamms bortgång, hans son, ingenjör Carl Robert Lamm verkställande direktör i bolaget. I styrelsen sitter även Gustav von Heidenstam med, från år 1877 till sin bortgång 1887. Bolaget sysselsatte år 1890, 324 man, att jämföras med år 1865 som då var 52 anställda. Maskinparken var år 1865, 21 st., och år 1890 hade då ökat till 131 st. maskiner.
Företaget var det tredje största i Stockholm. Bolaget var beläget vid Söder Mälarstrand, granne med München-bryggeriet.

Företaget hade flera stor kunder, bl. a. Statens Järnvägar och Kungliga Lotsverket. Här tillverkades fyrar, bl.a. Pater Noster. När samtliga delar var klara, provmonterades dom upp för besiktning av Kungliga Lotsstyrelsen på gårdsplanen. Pater Noster-fyren var bolagets stolthet.
Här tillverkades även mistsirener för lotsväsendet.
Man tillverkade nästan allt som gick att gjuta.
År 1880 byggdes den första ångslupen, och fler följde. Bl.a. till Stockholms Nya Ångbåtsaktiebolag som trafikerade innerstadens kajer.
I butiken, eller boden som den kallades, såldes hushållsföremål av gjutjärn, kokkärl, strykjärn samt trädgårdsmöbler, ornament och monument.
Man tillverkade brandsprutor, där man uppnådde internationellt erkännande, långt bortom Europas gränser. Dom tillverkades både i mindre som större skala. Phoenix flodspruta tillverkades här, en sådan flodspruta skänktes bl. a. från Stockholms Stads Brandförsäkringsbolag till Stockholms Stad. Denna hade en kapacitet på 5000 liter per minut på upp till 50 meters höjd.


Ångspruta tillverkad år 1900 för
Räddningsverket i Kristianstad.

I mitten av 1880-talet lyckades företaget att få ensamrätt på ett värmeledningssysten med varmluft.

Kontakten med Gustav de Laval, grundare av Separator och dagens Alfa Laval, gjorde att det fanns ett samarbete mellan dessa företag. Bl. a. byggdes den första u-båten här. Patent hade Gustav de Laval ordnat 1883, och ett försök till bygget gjordes efter hans ritningar i fullskalemodell under åren 1886 till -87. Eftersom försöket inte motsvarade förväntningarna upphörde detta snart.

Under 1800-talets slut tillverkades här bl. a. hissar, värmeugnar, verktygsmaskiner, is och kylmaskiner, pudrettmaskiner (pudrettmaskiner användes för att göra gödsel av latriner genom blandning av torv), ångmaskiner, ångsprutor och ångpumpar.
Ludviksberg tillverkade även 1894 en operamaskin till Kungliga Teatern och tio år senare var det dags för Dramatiska Teatern att få sitt maskineri.

1904 sålde C R Lamm Ludwiksbergs Werkstads AB till närmaste grannen Münchens Bryggeri AB. Den nya ägaren var endast intresserad av marken och kom att sälja verksamheten till Luth & Roséns Elektriska AB. Efter övertagandet flyttades verksamheten över till deras nybyggda verkstäder på Rosenlundsgatan i Stockholm. Ludwiksbergs Werkstads AB upplöstes helt som en separat verksamhet 1917. 

Källor:
Riksarkivet


© Copyright 2006-2009 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 13 maj 2009