Carlstens Fyr

 

  

Startsida

Klippans Kulturreservat

Carlstens fyr
  
Fyrpersonal 

Pater Noster

Svenska Amerika Linjen

Gamla kort

Min Forum-sida

Skicka feedback

Skriv i min gästbok

Du är besökare
free web counter
web counter
sedan 2009

Det har varit

besökare sedan 27 juni 2005

  

Carlstens Fyr
Omgående Spegelfyr.
Lat. N. 57°53´47˝
Long. O. om Greenwichs meridian 11°36´29˝


Carlstens Fyrtorn

Uppe i Carlstens fästningstorn i Marstrand tändes för 223 år sedan den första roterande fyrapparaten i världen. Dess skapare var kommissarie Jonas Norberg, som skrivit många betydelsefulla blad i det svenska fyrväsendets historia, och det var år 1781 fyren tillkom.

Torsdagen den 15 februari 1781 förkunnade Inrikes tidningar följande:
”Till de Sjöfarandes efterrättelse länder att på Carlstens eller Marstands Fästningstorn är en Fyrbåk inrättad med 6 Brännspeglar, hvilka drivas af ett Urverk, så att de på 5 minuter gå runt om och giva under denna tid ett skiftande sken af 6 starka och 3 svagare ljus, varandes 133 ½ svensk aln ifrån Vatten-Horizonten till Brännspeglarnas centrum. Denna fyr kommer att tändas den 1 nästkommande augusti och sedan på samma dag årligen samt släckas den 1 maj varje år i likhet med de övriga Svenska fyrarna i Cattegatt.”

År 1784 förstärktes fyren genom anordnandet av ytterligare tre speglar med lampor. Lamporna var av järnbleck och hade platta vekar. Först brände man med silltran, men år 1811 övergick man till hampolja och 1819 till rovolja.

Först sköttes fyren av kronan, men då Kongl. Am. Kollegium funnit att “fyringens underhållande vid denna båk för Kronans räkning skulle bliva alltför kostsam, så uppgjordes kontrakt med Handlanden F. Enbring i Marstrand att underhålla fyren på 3 år mot en ersättning av 290 Specier pr år”. År 1790 övertog kronan emellertid åter fyrens skötsel.

Driftsstaten för Carlstens fyrbåk för år 1797 upptog enligt fyringenjör Hilmer Carlsson följande:

Under en lysningstermin av 9 månader erfordras:
5 fat för silltran                                             100 Specier
Silltranens rening och förbättring                     25 dito
Fyrbetjäningens avlöning                                100 dito
Till ved och ljus för fyrbetjäningen                  20 dito
Hushyra istället för in natura                           25 dito
Arvode till den person som redovisar medlen     20 dito
Till urverkets årliga renovation jämte andra
Smärre reparationer med fönsterrutor som
Vanligen till året pläga förfalla                         50 dito
                                                 Summa           340 Specier

 

År 1836 förändrades och utvidgades fyren till en omgående spegelfyr av första ordningen. Fyrapparaten  består av 16 stycken pläterade Engelska reverberer, vilka är så placerade, att fyra återkasta ljuset på en gång och under omloppstiden, 8 minuter, ger fyra starka sken, med lika många mörka mellantider. Varje sken varar 25 till 30 sekunder.

Den runtgående fyrapparaten på Carlstens fästning i Marstrand blev emellertid grundläggande för flera utländska konstruktioner, bl. a. den i Danmark år 1805 uppsatta rundgående spegelfyren i Christiansö fyr.

Tidigare hade man i stort sett, när det gällt att söka åstadkomma sådana förändringar och olikheter i fyrkaraktärerna, som kunde underlätta för de sjöfarande att hålla isär dem och ej förväxla olika fyrar, varit hänvisade till att bygga två eller flera fyrar på samma plats. Jonas Norbergs uppfinning av den rundgående fyrapparaten som alltså för första gången i världen kom till bruk i Marstrandfyren, blev av epokgörande betydelse , därför att han därmed lyckades åstadkomma avbrott i det fasta ljuset. Detta blev den idé, från vilken man sedan utgick vid skapandet av senare tiders rika variation på fyrkaraktärerna.

Fyren släktes den 1 november 1868 samtidigt som Pater Noster tändes. Fyrtornet togs ned från Carlstens fästning. Fyrapparaten och annat värdefullt material  transporterades till Statens Fortifiktionsförvaltning i Stockholm, medan övriga inventarier såldes på auktion på platsen.


Carlstens fyr på Marstrands fästningstorn
Foto: Sjöfartsverket före år 1865


© Copyright 2005-2009 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 13 maj 2009