Pater Noster

  

Startsida

Fyrar
   Carlstens fyr
    Måseskär
    Pater Noster

          
Fyren Pater Noster
  
        Fyrpersonal
  
        Lite historia
          
Lite Heidenstam

          
Ludviksbergs Werkstads AB
  
        Pater Noster på Latin
           Kort på Heidenstamfyrar
 
  
        Föreningen Pater Nosters Vänner
           Smygehuk
           Väderöbod

           D. W. Flobeck
           Ludviksbergs Mekaniska Werkstad

Harry Martinsson


Klippans Kulturreservat

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Marstrandsbolagen

Svenska Amerika Linjen

Teneriffa 

Gamla vykort 

Källförteckning

Länksida

Skriv i min gästbok

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com


 

Lite om Heidedstam


Den förste från släkten von Heidenstam, med vilken säker härstamning finns är Johan Peters som på 1600-talet, bodde i Norra Ditmarschen. Han var farfars far till Verter Verner. Verter Verner kom till Sverige 1844, och blev kirurgie professor och Kunglig Svensk Livmedikus.
Han adlades till von Heidenstam 26.1.1770 med adligt ättarnummer 2025.
Verter Verner född 1763 och dog 1852, gift 1808 med Charlotta Elisabeth Fischerström, dotter till överstelöjtnant Johan Fischerström och Fredrika Amalia Törnqvist. Dom fick fyra söner.
Karl Verner född 12.8.1811 i Ronneby,
Johan Fredrik född 1.1.1814 i Karlskrona,
Peter Adolf, född 21.10.1818 i Ronneby,
Nils Gustav född 2.6.1822 i Sörby 36, Ronneby.

Det stod tidigt klart att han var en mycket begåvad och praktiskt lagd man, med ett stort intresse för tekniken.

Nils Gustav von Heidenstam;
avlade inträdesexamen till Kungliga Flottans informationsverk i Karlskrona 24.3.1836,
extra kadett på Briggen "Harmonius",
avlade flottans artelleriunderofficersexamen 20.4.1839,
underkonduktör vid Ingenjörskåren 30.7.1839,
tjänstgjorde vid Karlsborgs fästningsarbeten sommaren 1840,
avlade studentexamen i Lund 16.6.1841 och ingenjörskårens officersexamen 23.4.1842,
underlöjtnant vid nämnda kår 11.6.1842,
utgjorde beräkningar, kartor och förslag till utgivandet av inloppet till Ronneby 1848,
ingenjör vid Rikets fyr- och båkinrättning 16.1.1849,
underlöjtnant till Kungliga Flottans mekaniska kår 4.12.1849,
löjtnant 25.2.1852,
kapten 9.9.1854,
deputerad av Vattenledningsstyrelsen i Stockholm 17.8.1856,
avgav förslag till ett fullständigt fyrsystem för rikets kuster (tio fyrplatser och ett fyrskepp) 1856,
överingenjör vid Lots- och Fyrinrättningen i riket 2.11.1858,
major i sistnämnda kår 20.1.1863,
ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin31.1.1870,
överste löjtnant 2.7.1875,
fullbordade Bogskärs fyr 1882.

Gift 25.9.1857 på Olshammar i Hammars socken örebro län med Magdalena Charlotta Rütterskiöld född 18.5.1837 på nämnda egendom, dotter till major Karl Rütterskiöld och Friherrinnan Didrika Beata Sofia von Vegasak.

Heidenstam vidareutvecklade ny teknik som hade sitt ursprung i England och USA. Fyrarna Pater Noster, Måseskär och Väderöbod var alla tre exempel på denna nya teknik.
Den mest kända och ståtligaste blev Pater Noster-fyren på Hamneskär.
Det Heidenstam kom att bli känd för i Sverige var fyrtorn av järn. Hittills hade sten varit byggmaterialet. Fördelen att övergå till järn var lägre tillverkningskostnader, lättare att föra iland materialet, lättare att bygga upp den och lättare att flytta fyren vid senare tillfällen om man så ville. Heidenstams konstruktion ökade starkt den snabba uppbyggnaden av fyrväsendet dom kommande åren. Fyrtornen är uppförda i järn, konstruktionen utgörs av en mittpelare som stöttas av grova järnstänger som hålls ihop av ett system av horisontella och  vertikala balkar och förband. För att ytterligare förstärka konstruktionen hålls sektionerna ihop av diagonala krysstag. Heidenstam erhöll år 1869 patent för två typer av järntorn: det öppna pelartornet och en mindre typ som var klädd med valsade järnplåtar.
Patentet var på 13 år.  Fördelen var att en fyr kunde demonteras och flyttas vid behov, vilket inte var ovanligt.
Han tog sitt liv, sköt sig i hemmet i Stockholm 2 Juni 1887, han led av en, på den tiden obotlig njursjukdom.

Källa: Svenska Adelns Ättartavlor.

Se även Föreningen Pater Nosters Vänner


© Copyright 2004-2008 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 23 juni 2008